en vi
Địa điểm Hang Thắm

Địa điểm Hang Thắm

xóm Nà Guồng, Xã Trung Lương, huyện Định Hoá

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, toàn bộ các hoạt động của hệ thống tiền tệ, tín dụng đều do Chính phủ Pháp xếp đặt, bảo hộ thông qua Ngân hàng Đông Dương. Nhưng sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngay từ ngày đó, Đảng và Chính phủ ta đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phải từng bước xây dựng nền tiền tệ độc lập, tự chủ, công cụ quan trọng của chính quyền để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2/1951) đã đề ra chủ trương, chính sách mới về kinh tế-tài chính và cần phải thành lập Ngân hàng Quốc gia, phát hành đồng bác mới để ổn định tiền tệ.

Thực hiện chủ trương đó, ngày 6/5/1951, tại hang Bòng thuộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15-SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã di chuyển địa điểm ở và làm việc tại nhiều nơi trong đó có thời gian làm việc tại hang Thắm thuộc xóm Nà Guồng, Xã Trung Lương, huyện Định Hoá.

Hình 1: Một góc địa điểm hang Thắm nhìn từ xa

Ngày nay, địa điểm hang Thắm vẫn có đó nhưng đã bị cây rừng che kín, nên rất ít người qua lại và biết về địa điểm lịch sử này.

Địa chỉ xóm Nà Guồng, Xã Trung Lương, huyện Định Hoá
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Anh Đức-Ban quản lý ATK (Mr. Duc-ATK Management Board): 0913554791
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn