en vi
Đình Na Chế - nơi Hồ Chí Minh thăm tổ Đảng

Đình Na Chế - nơi Hồ Chí Minh thăm tổ Đảng

Xóm Đồng Quán, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Di tích Na Chế thuộc xóm Đồng Quán, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, cùng với làng Vang xã Liên Minh là địa điểm mà cách đây 73 năm, ngày 15/10/1947 chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng nhiều đồng chí cán bộ cấp cao của Trung Ương Đảng và Chính Phủ về để lãnh đạo cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Đồng chí Võ Nguyên Giáp lúc bấy giờ là Tổng chỉ huy Quân đội và dân quân, cùng đơn vị quản lý của Bộ Tổng tham mưu ( nay là Cục quản lý hành chính – Bộ tổng tham mưu) đã sinh sống và làm việc tại đây. 

Cũng tại đây, trong thời gian từ cuối tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam bàn về việc tăng cường bảo vệ căn cứ địa và thực hiện kế hoạch đánh địch tấn công lên Việt Bắc. 

Trong thời gian về Na Chế, Võ Nhai, mặc dù tình hình chiến sự còn nhiều khó khăn gian khổ, trước sự tấn công dữ dội, mạnh mẽ và vây ép chặt chẽ của thực dân Pháp, chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành thời gian để đi thăm tình hình cơ sở và chỉ đạo các nhiệm vụ kháng chiến, trong đó Người đã đến thăm tổ Đảng tại Na Chế. 

Với những ý nghĩa đó, di tích Na Chế đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên xếp hạng cấp tỉnh tại Quyết định số: 239/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009.

Hình 1.Một buổi sinh hoạt chính trị tại di tích Na Chế (Sưu tầm)

Hiện nay, Di tích Na Chế trở thành địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của nhiều cơ quan, tổ chức. Đây cũng là điểm thăm quan trong hành trình về nguồn của mọi thế hệ người dân trong và ngoài tỉnh khi có  dịp về đây để tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Địa chỉ Xóm Đồng Quán, Xã Dân Tiến, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 2 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn