en vi
Địa điểm đặt cơ sở in Báo Sự Thật (Báo Nhân Dân ngày nay)

Địa điểm đặt cơ sở in Báo Sự Thật (Báo Nhân Dân ngày nay)

Làng Hưu, Hoàng Nông, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Báo Sự thật là tiền thân của báo Nhân Dân, phát hành số đầu tiên từ ngày 05/12/1945 với danh nghĩa là cơ quan tuyên truyền cổ động của Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, nhưng thực chất báo Sự Thật là tờ báo của Đảng. Thời kỳ này Báo Sự Thật do Tổng Bí thư Trường Chinh làm Chủ nhiệm. Năm 1946, kháng chiến toàn quốc nổ ra, Báo Sự Thật đã di dời trụ sở đến nhiều địa điểm.

Đầu năm 1947, các cơ quan, công xưởng từ Hà Nội, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các đơn vị bộ đội đã lần lượt sơ tán lên ATK – huyện Đại Từ. Cũng trong thời gian này, Cơ quan Báo sự thật sơ tán về xóm Hưu (nay nằm trên địa bàn làng Hưu, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Trong suốt quá trình cơ quan Báo Sự thật ở tại địa phương đã được nhân dân nhường nhà để làm việc, bảo vệ an toàn tuyệt đối. 

Báo Sự Thật ra đời đã góp phần quan trọng vào công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh cho nền độc lập, tự do của đất nước, khơi dậy niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngày 02/12/1950, báo Sự Thật ra số cuối cùng, hoàn thành vai trò lịch sử của mình, nhường vị trí cho sự ra đời của báo Nhân Dân vào năm 1951.

Hình 1: Nơi địa điểm đặt cơ sở in của Báo Sự Thật trước đây

Hiện nay, địa điểm in Báo Sự Thật không còn nữa và nơi đây là vùng ao cá và vườn cây của người dân địa phương.

Địa chỉ Làng Hưu, Hoàng Nông, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Anh Dũng (Mr.Dung): 0332 194 118
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn