en vi
Đại sứ quán Liên Xô/Địa điểm Đại sứ quán Liên Xô trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1954)

Đại sứ quán Liên Xô/Địa điểm Đại sứ quán Liên Xô trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1954)

Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Di tích lịch sử địa điểm đặt Đại sứ quán Liên Xô trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954 nằm trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Sau thắng lợi của chiến dịch Biên Giới 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta tranh thủ được sự ủng hộ viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc và các nước Xã hội chủ nghĩa. Đáp ứng tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc sẵn sàng kiến lập quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới, ngày 30/01/1950, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) là một trong những nước đầu tiên công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử quan hệ song phương Việt Nam - Liên Xô, là một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai quốc gia.

Từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Liên Xô đã triển khai quan hệ song phương, trước hết bằng việc ký kết một số hiệp định, hiệp nghị, hiệp ước hợp tác trên các lĩnh vực. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô. Mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên Xô ngày càng được bền chặt hơn. Minh chứng cho điều này là từ tháng 7 đến tháng 10 năm 1954, Đại sứ quán Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) được đặt tại phố Sơn Tập 3, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) của Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong thời gian trụ sở Đại sứ quán Liên Xô đóng tại đây, chính quyền và nhân dân Thái Nguyên đã đảm bảo sự an toàn tuyệt đối và tạo mọi điều kiện để cơ quan Đại sứ quán Liên Xô hoạt động.

Nhà bia ở Khu di tích lịch sử đặt Đại sứ quán Liên Xô tại thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) ngày nay

Ngày nay, được sự ủng hộ của chính quyền các cấp, cùng sự đóng góp công sức của nhân dân địa phương, tại vị trí này đã được xây dựng thành một khu di tích, trong đó có nhà bia xây dựng khang trang ghi lại sự kiện lịch sử trọng đại này của nước ta. Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử đó, ngày 21/7/2014, địa điểm đặt Đại sứ quán Liên Xô trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp (1954) tại thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ) đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh (Theo quyết định số 1572/QĐ-UBND). Sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình và đầy hiệu quả về chính trị, kinh tế và quân sự của nhân dân Liên Xô dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do và thống nhất đất nước đã góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của nước ta. Trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, Việt Nam tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn và toàn diện của Liên Xô. Hiện nay, sức mạnh của quan hệ Việt - Xô được tạo ra từ hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế trong sáng và thủy chung; vì thế, mối quan hệ Việt Nam – Liên Xô đã, đang và sẽ còn mãi với thời gian.

Địa chỉ Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Việt Nam
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn