en vi
Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Xóm Lau Sau, La Bằng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Nơi thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nằm trên địa bàn xóm Lau Sau, xã La Bằng, huyện Đại Từ ngày nay. Sau khởi nghĩa Thái Nguyên, thực dân Pháp tăng cường đàn áp, khống chế nhân dân khắp nơi nhằm ngăn phong trào cách mạng từ các nơi vào Thái Nguyên khiến cho việc tuyên truyền giác ngộ quần chúng trong giai đoạn này gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Sau Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất (năm 1935) ở Ma Cao, Chi bộ hải ngoại Long Châu quyết định đưa cán bộ về nước phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở những vùng rừng núi hẻo lánh, nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt cho cách mạng; trong đó, đồng chí Đặng Tùng được cử về xây dựng cơ sở, phát triển phong trào cách mạng ở tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Đặng Tùng đã bí mật về Cao Bằng rồi công khai qua Bắc Kạn xuống Thái Nguyên. Với sự nỗ lực của đồng chí Đặng Tùng cùng sự giúp đỡ của nhân dân, cơ sở cách mạng ở La Bằng đã khá vững chắc. Đến mùa thu năm 1936, trong ngôi nhà lá ba gian của đồng chí Đường Nhất Quý ở xóm Lau Sau (xã La Bằng ngày nay), bốn quần chúng ưu tú là Đường Nhất Quý, Nông Văn Ái, Hoàng Văn Nghiệp, Đường Văn Ngân đã vinh dự được kết nạp vào Đảng, đánh dấu sự kiện chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra đời. Khi mới thành lập, nhà ông Nông Văn Ái là địa điểm liên lạc và họp bí mật của cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Cơ sở đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra đời là kết quả của việc nỗ lực tuyên truyền, gây dựng cơ sở trong những ngày đầu còn nhiều khó khăn và thử thách; là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng tỉnh Thái Nguyên, là sự tiếp nối phong trào đấu tranh liên tục, mạnh mẽ của nhân dân lao động thời kì trước. Cơ sở đảng cộng sản đầu tiên ra đời đã kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp thiết lúc bấy giờ, là phải có một tổ chức cách mạng tiên tiến trực tiếp lãnh đạo lực lượng cách mạng ở địa phương, đưa phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân Thái Nguyên hòa vào cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam.

Từ những đốm lửa đầu tiên ấy, ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã bùng lên trên mảnh đất Thái Nguyên, lan tỏa thành cao trào cách mạng suốt thời kỳ 1936 - 1939 ở Thái Nguyên cũng như cả vùng Việt Bắc, tạo nên cuộc khởi nghĩa lật đổ chính quyền phong kiến, thực dân, góp phần vào thắng lợi chung của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945... 

Hình 1. Di tích lịch sử quốc gia – Nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 1936

Hiện nay, nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Văn hóa thể thao công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia theo Quyết định số 05/1999/QĐ-BVHTT ký ngày 12/2/1999. Nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cho lớp lớp các thế hệ cán bộ, Đảng viên và Nhân dân. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, Di tích này ngày càng được xây dựng, mở rộng, tôn tạo để xứng tầm với ý nghĩa và giá trị lịch sử của nó.

Địa chỉ Xóm Lau Sau, La Bằng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn