en vi
Địa điểm ở và làm việc của trường sỹ quan quân đội

Địa điểm ở và làm việc của trường sỹ quan quân đội

Doan Ket hamlet, Na Mao commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Địa bàn xóm Đoàn Kết, xã Na Mao, huyện Đại Từ đã từng là nơi ở và làm việc của Trường Sỹ quan quân đội trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ đầu năm 1947, Trường Sỹ quan sơ cấp đến đóng tại xóm Văn Minh (nay là xóm Đoàn Kết). Trong thời gian đầu, trường tổ chức học tập tập trung tại đình 8 mái, học viên được phân bổ về với nhân dân. Sau đó, đình bị đổ, nhân dân địa phương đã cùng nhau đóng góp công sức và vật liệu dựng hội trường 8 mái, với diện tích 720 m2. Trong 2 năm (từ đầu năm 1947 đến cuối năm 1949), trường đào tạo được 3 khóa sỹ quan quân đội, các lớp học thường có 100 người (tương đương 3 trung đội). Vào các buổi khai giảng hoặc bế giảng các lớp học đều có sự tham dự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau năm 1949, Trường rút đi, hội trường trở thành nơi hội họp của các cơ quan Trung ương và đoàn thể địa phương.

Hình 1. Địa điểm nơi ở và làm việc của Trường sĩ quan quân đội ngày nay

Hiện nay, nền hội trường của Trường sỹ quan quân đội vẫn còn. Tại vị trí bục giảng của giáo viên ngày trước còn có dấu tích gò đất nổi lên. Ngày nay, khu vực này đã trở thành đất trồng cây và canh tác của nhân dân địa phương.

Địa chỉ Doan Ket hamlet, Na Mao commune, Dai Tu district, Thai Nguyen province
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Chú Nhàn/Mr. Nhan 0346953848
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn