en vi
Xưởng Quân Giới

Xưởng Quân Giới

Xóm Tân Tiến, xã An Khánh, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Địa điểm Xưởng Quân Giới đã từng đóng trú hiện nay nằm trên địa bàn xóm Tân Tiến, xã An Khánh, huyện Đại Từ. Theo các tài liệu lịch sử, tháng 10/1947 thực dân Pháp nhảy dù tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 

Nhằm chiếm khu vực chiến lược quan trọng trên Quốc lộ 3, chiều ngày 26/11/1947, chúng cho máy bay ném bom dọn đường và thả hơn 400 lính dù xuống cánh đồng xóm Ngò, xã An Khánh. Trước tình hình đó, nhiều cơ quan, đơn vị sản xuất và người dân đã phải di chuyển khỏi địa bàn đóng trú. Xã An Khánh được lựa chọn làm địa điểm sơ tán cho một số cơ quan và đơn vị sản xuất, trong số đó có Xưởng Quân Giới PC. Xưởng do ông Nguyễn Định làm xưởng trưởng, ông Thủy làm xưởng phó. Xưởng có nhiệm vụ sản xuất mìn, lựu đạn, sửa chữa vũ khí, sản xuất chất nổ bằng funinat thủy ngân. Nhân dân xóm Suối Nước (nay là xóm Tân Tiến) đã nhường đất đai để cơ quan xây dựng hệ thống nhà xưởng, tích cực ủng hộ lương thực, thực phẩm cho cán bộ, nhân viên Xưởng Quân Giới. Nhiều người dân tại xóm Tân Tiến đã trở thành công nhân của xưởng trong thời gian này.

Hình 1. Vị trí khu đất nơi Xưởng Quân Giới đóng trú trước đây

Hiện nay, khu đất nơi Xưởng quân giới PC đã từng đóng trú chỉ còn lại địa điểm, những dấu tích lịch sử tại đây đã không còn nữa. Người dân trong làng cũng sử dụng khu đất này làm đất canh tác và trồng hoa màu.

Địa chỉ Xóm Tân Tiến, xã An Khánh, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại 0343400750
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn