en vi
Địa điểm Khu Na Mò

Địa điểm Khu Na Mò

La Bằng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Năm 1936, cơ sở Đảng đầu tiên ở Thái Nguyên chính thức được thành lập trong ngôi nhà lá ba gian của đồng chí Đường Văn Hon (bí danh Nhất Quý) ở xóm Lau Sau (xã La Bằng, huyện Đại Từ) với 4 đảng viên người dân tộc Nùng.

Địa điểm Khu Na Mò nằm trên địa bàn xóm La Bằng, huyện Đại là một trong những địa điểm ghi dấu những bước chân lịch sử của các chiến sĩ cách mạng trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Khu Na Mò đã từng trở thành bãi huấn luyện quân sự cho lực lượng quân đội của ta. Với những đóng góp to lớn trong phong trào cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xã La Bằng nói chung đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang và công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến.

Hình 1. Địa điểm Khu Na Mò ngày nay

Ngày nay, nơi đây vẫn còn những gò đất cao trồng nhiều cây lâu năm. Bên cạnh đó, người dân trong làng cũng tận dụng đất này làm đất canh tác và trồng hoa màu. 

Địa chỉ La Bằng, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn