en vi
Nơi ở và làm việc của bác Tôn Đức Thắng/Nơi ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng và địa điểm Hội trường Tám mái, năm 1948

Nơi ở và làm việc của bác Tôn Đức Thắng/Nơi ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng và địa điểm Hội trường Tám mái, năm 1948

Xóm Thành Long, xã Phúc Lương, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Sau cách mạng Tháng Tám 1945, trong cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên (diễn ra vào ngày 06/01/1946), đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tháng 02/1946, bác Tôn Đức Thắng được điều động ra Hà Nội để cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chỉ đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc của dân tộc ta. Tháng 12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đồng chí Tôn Đức Thắng đã cùng Bác Hồ và Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương di chuyển lên vùng căn cứ cách mạng Việt Bắc. Lúc này, Việt Bắc được xem là Thủ đô kháng chiến của ta, nơi đây quy tụ các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước. Vào năm 1948, trên đường đi công tác, bác Tôn Đức Thắng đã dừng chân nghỉ lại ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó có xóm Thành Long, xã Phúc Lương (Đại Từ ngày nay). Tại đây, bác Tôn Đức Thắng đã ở và làm việc; đồng thời cho dựng một Hội trường 8 mái làm nơi họp bàn những sự kiện quan trọng của đất nước. Trong thời gian hoạt động ở đây, bác Tôn Đức Thắng đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối và nhận được sự quý mến của nhân dân địa phương.

Một góc căn nhà nơi đồng chí Tôn Đức Thắng đã từng ở và làm việc tại xã Phúc Lương (Đại Từ)

Với những giá trị và ý nghĩa lịch sử đó, địa điểm nơi ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng vào năm 1948 đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh (theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 07/02/2013). Hiện nay, di tích này tại xã Phúc Lương vẫn còn được gìn giữ. Ngôi nhà là nơi ở và làm việc của đồng chí Tôn Đức Thắng đã nhiều lần được trùng tu, tôn tạo nhưng về cơ bản vẫn giữ được những giá trị lịch sử của nó. 

Địa chỉ Xóm Thành Long, xã Phúc Lương, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Bác Tiến/Mr. Tien 0367 428 133
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn