en vi
Dốc Vai Cày

Dốc Vai Cày

QL 37, Đại Từ, Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp tại Hà Nội, ngày 09/3/1945, Nhật hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương. Nhân sự kiện này, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã kịp thời ra Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Thực hiện Chỉ thị đó, cao trào cách mạng xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được thành lập. Từ Trung ương đến địa phương, phong trào đấu tranh của nhân dân nổi lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, địch đã mở rộng đánh chiếm các tỉnh và tấn công vào khu Việt Bắc hòng tiêu diệt các cơ sở cách mạng của ta. Tại xã Bản Ngoại (Đại Từ) xảy ra trận đánh lịch sử cản bước quân Nhật kéo sang Tuyên Quang. Lúc đó, đồng chí Chu Văn Tấn lãnh đạo lực lượng đội Cứu quốc quân đóng tại Đại Từ, cùng kết hợp với lực lượng du kích địa phương tham gia chống Nhật. Lực lượng của ta chọn Dốc Vai Cày làm nơi phục kích quân Nhật. Trận đánh diễn ra khoảng 7 giờ sáng tháng 5/1945 khi quân Nhật kéo từ Huyện lỵ Đại Từ sang Tuyên Quang theo quốc lộ 37 hiện nay. Đến địa điểm Dốc Vai Cày km 6+750, quân Nhật bất ngờ bị phục kích. Sau khoảng 3 giờ, quân Nhật phải mở đường rút chạy về huyện Đại Từ. Quân ta chớp thời cơ tiến đánh giải phóng địa bàn lân cận và tiếp tục chiếm huyện lỵ Đại Từ, góp phần vào sự thành công của Tổng Khởi Nghĩa tháng 8/1945.

Hình 1. Địa điểm Dốc Vai Cày ngày nay

Di tích Dốc Vai Cày hiện nằm trên quốc lộ 37, huyện Đại Từ, đường đi Tuyên Quang. Do thời gian quá lâu, các dấu tích lịch sử tại đây đã không còn nữa. Ngày nay, địa điểm Dốc Vai Cày phần lớn đã trở thành đường quốc lộ 37 giao thông qua lại tấp nập; một phần nhỏ diện tích còn lại đã thuộc vườn canh tác và đất trồng hoa màu của nhà dân.

Địa chỉ QL 37, Đại Từ, Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 1 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn