en vi

Khuyễn mãi mùa hè 2022

Chương trình áp dụng với tất cả các du khách thăm quan đăng ký sử dụng dịch vụ qua hệ thống Du lịch thông minh Thái Nguyên

Thời gian bắt đầu 10/05/2022
Thời gian kết thúc 10/08/2022
Thuộc danh mục khuyến mãi Dịch vụ thăm quan
Đánh giá

Độ hài lòng
1 Comments
  • Anya Hayes

    07/08/2022

    Đã áp dụng được khuyến mãi này ạ.

Gửi bình luận

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn