en vi
Chùa La Sơn

Chùa La Sơn

Thông tin đang được cập nhật

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

(Thông tin đang được cập nhật) 

Địa chỉ Thông tin đang được cập nhật
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:30:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ
- BIA ĐÁ GHI CÔNG ĐỨC - ĐƯỜNG DÂN SINH CỔNG VÀO SƠ ĐỒ CHÙA L A SƠN ĐƯỜNG ĐI* Chú thích - GIẢNG ĐƯỜNG - - NHÀ BẾP - - GIAN THỜ - - GIAN THỜ -

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn