en vi
Di tích lịch sử Soi Quýt

Di tích lịch sử Soi Quýt

Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Di tích Soi Quýt có địa danh tại xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Trong thời kỳ 1939 - 1945, Soi Quýt là một trong những địa điểm quan trọng của Đảng trong quá trình vận động cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tại khu vực Phổ Yên, Thái Nguyên. Trên bia đá tại di tích Soi Quýt có ghi dấu sự kiện ngày 21/11/1942, đồng chí Trường Chinh – Tổng Bí thư Trung ương Đảng lúc bấy giờ đang mở lớp huấn luyện tại thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang thì bị giặc Pháp vây bắt. Đồng chí đã được bố con ông lão đánh cá đưa qua sông vào bãi Soi Quýt, xã Tiên Phong an toàn. 

Nhà bia di tích lịch sử Soi Quýt

Di tích lịch sử Soi Quýt là một trong 4 điểm di tích: Soi Quýt, nhà Ông Ngô Hải Long, nhà bà Hoàng Thị Tỳ và Lưu Thị Phận được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích Quốc gia từ năm 1990.

Để bảo vệ, gìn giữ những dấu ấn lịch sử quan trọng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND xã Tiên Phong tôn tạo Di tích lịch sử Soi Quýt. Di tích sau khi tôn tạo gồm hai phần: nhà bia, khuôn viên và đường đi vào di tích. Các hạng mục công trình được các cơ quan đánh giá, đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ, sau đó bàn giao cho UBND huyện Phổ Yên đưa vào sử dụng và phát huy giá trị di tích lịch sử. 

Địa chỉ Xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 2 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn