en vi
Địa điểm thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam)

Địa điểm thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam (Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam)

Xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Vào cuối thập niên 1940, sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, các thế lực đế quốc phát động chạy đua vũ trang tiến hành chiến tranh lạnh, chế tạo vũ khí hạt nhân, tranh giành lại thuộc địa và bán đảo Đông Dương giàu tài nguyên bị các đế quốc tranh cướp.

Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới thấy rằng “chỉ có đoàn kết chặt chẽ của các lực lượng hoà bình trên toàn thế giới với những hành động cương quyết đòi giải trừ quân bị và bảo vệ hoà bình mới có thể đập tan âm mưu thâm độc và đầy tội ác của những kẻ gây chiến”. Bởi vậy, phong trào nhân dân các nước chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân phát triển rộng rãi, mà đỉnh cao là Đại hội nhân dân thế giới bảo vệ Hòa bình họp song song tại Paris và Praha năm 1949 và sự ra đời của Hội đồng Hòa bình thế giới năm 1950 theo quyết định của Đại hội. Việt Nam được coi là thành viên sáng lập của Hội đồng với 11 đại biểu tham gia vào Đại hội.

Vào thời điểm này, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn. Để tích cực hưởng ứng và góp phần vào phong trào hòa bình thế giới, trong lúc nhân dân ta đang kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phát động phong trào bảo vệ hoà bình thế giới, tiến tới thành lập một tổ chức hoà bình ở Việt Nam. Do đó, ngày 19/11/1950 trong căn nhà tám mái, hội trường chung của Mặt trận Việt Minh và nhiều cơ quan đoàn thể ở Thủ đô Kháng Chiến Việt Bắc đã diễn ra sự kiện quan trọng, hội nghị hòa bình Việt Nam lần thứ nhất và thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình thế giới của Việt Nam. Đồng chí Xuân Thủy chủ trị hội nghị thành lập, có sự tham dự của các đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh, đồng chí Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng, Lê Đình Thám, Dương Bạch Mai, linh mục Phạm Bá Trực, và 54 đại biểu đại diện cho đoàn thể, tầng lớp nhân dân. Tham dự còn có đại biểu của phong trào kháng chiến Lào do Hoàng thân Xuphanuvông dẫn đầu và đại diện của Campuchia. 

Uỷ ban là một trong những tổ chức chính trị, xã hội đầu tiên được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, gắn liền sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập của nhân dân ta với sự nghiệp bảo vệ hoà bình trên thế giới.

.

Hình 1: Bia lưu niệm ghi lại bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị hòa bình đầu tiên của Việt Nam

Hình 2: Khuôn viên di tích địa điểm thành lập Uỷ ban Hoà bình Việt Nam

Ngày nay, di tích này được Chính phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt vào năm 2012. Tại nơi đây, chính quyền địa phương đã xây dựng bia di tích trong khuôn viên rợp bóng cây vầu, cọ bên mái nhà sàn dấu ấn một thời hào hùng chiến khu Việt Bắc năm xưa.

 

Địa chỉ Xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Quản lý ATK: 0977991229 (TK managemen)
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 2 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ
SƠ ĐỒ DI TÍCH ĐỊ A ĐIỂM THÀNH LẬ P UỶ BAN HOÀ BÌNH VIỆ T NAM (Ủ Y BAN BẢO VỆ HÒ A BÌNH THẾ GIỚI CỦ A VIỆ T NAM) NHÀ DÂNNHÀ DÂNNHÀ DÂNNHÀ DÂNY CẢNH Y CẢNH KHUÔN VIÊN SÂN CỦA DI TÍCH BIA GHI DẤU SỰ KIỆN TẢNG ĐÁ CÓ KHẮC TRÍ DẪN BỨC THƯ CỦ A BÁC C ỔNG V À O ĐƯỜNG ĐI

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn