en vi
Nền Nhà họp của Bác Hồ

Nền Nhà họp của Bác Hồ

Xóm Bản Quyên, Xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Với địa thế “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”, An toàn khu (ATK) Định Hóa đã trở thành nơi ở, làm việc bí mật, an toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng của Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong thời kỳ đó, Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo thường xuyên tổ chức họp bí mật ở ngôi nhà tại địa điểm xóm Bản Quyên, xã Điềm Mặc. Trước đây,  địa điểm này có ba cây đa to, xung quanh là cây Ngát, nên rất an toàn. 

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc với thắng lợi hoàn toàn thuộc về Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng vĩ đại này không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ XX, mà ý nghĩa và những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hiện nay, địa điểm này chỉ còn nền Nhà họp của Bác Hồ và xung quanh là các cây keo được người dân địa phương trồng lấy gỗ.

Hình 1: Địa điểm nền Nhà họp của Bác Hồ

Ngày nay, ATK Định Hóa là di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ giá trị lịch sử, địa điểm di tích cách mạng và trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.  

Địa chỉ Xóm Bản Quyên, Xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Trần Văn Thấm ( Tran Van Tham) : 0355686089
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 2 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn