en vi
Nhà Ông Ma Đình Tương

Nhà Ông Ma Đình Tương

Xóm Pắc Doọc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

() Đánh giá

Thời gian mở

Hàng ngày

Nhận thông báo
Đánh dấu đã đến địa điểm này

Với địa thế “Tiến có thể đánh, lui có thể giữ” và “địa lợi, nhân hòa” đáp ứng yêu cầu kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp, Chủ tịch  Hồ Chí Minh cùng Trung ương và Chính phủ đã chọn huyện Định Hóa là thủ đô kháng chiến của chiến khu Việt Bắc năm xưa.

Từ ATK Định Hóa - Thái Nguyên, Bác Hồ và các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng Tư lệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến và có nhiều quyết sách quan trọng đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày đó, ngày 20/5/1947, trước khi đến đồi Khau Tý, Bác Hồ đã đến ở nhà ông Ma Đình Tương một ngày. Thời đó, ông Ma Đình Tương là  Chủ tịch Uỷ ban hành chính kháng chiến huyện Định Hoá.

Hình 1: Địa điểm nhà ông Ma Đình Tương

Ngay nay, căn nhà sàn của ông Ma Đình Tương không còn nữa và các con cháu của ông đang sinh sống ở nơi này.

Địa chỉ Xóm Pắc Doọc, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
Giờ mở cửa 07:00:00
Giờ đóng cửa 17:00:00
Số điện thoại Ma Đình Vân, cháu nội cụ Ma Đình Tương (Ma Dinh Van, grandson of Ma Dinh Tuong): 0986321690
Thời gian ghé thăm mỗi lượt 2 Giờ
Đánh giá

Độ hài lòng

Bình Luận


    Chưa có bình luận nào.....

Để lại bình luận của bạn
Sơ đồ

Chưa có dữ liệu cho địa điểm này

Chưa có video cho nội dung này

Chưa có audio cho nội dung này

Địa điểm không tính phí

Điểm du lịch liên quan

Nhắn tin

Không thể tải danh sách tin nhắn

Không có tin nhắn nào!

Không thể tải danh sách tin nhắn